Browse Items (9 total)

  • Tags: proverbi | proverboj

Itala Fervojisto (1990-01)

Itala Fervojisto (1990-01)
Description: Inaugurazione nuova sede gruppo esperanto DLF Bologna; Il nuovo statuto dell'IFEF; Pripensiga Poŝtmarko; Kiel disvastigi esperanton; Aŭtuna esperantista vivo en Bologna; Comitato Esecutivo IFEA e Assemblea Generale - Bologna, dicembre 89; Comitato…
Date: January 1, 1970
Type: Periodico

Itala Fervojisto (1990-02)

Itala Fervojisto (1990-02)
Description: Inaugurazione nuova sede gruppo esperanto DLF Bologna; La 42-a IFEF - Kongreso; Jubilea jarkunveno de A.F.E.F.; Instru-metodika seminario. Vercelli; Fervojaj novaĵoj ĉe F.S.; 32-a I.F.E.S. (internacia fervojista esperanto-skisemajno)
Date: January 1, 1970
Type: Periodico

Itala Fervojisto (1990-03)

Itala Fervojisto (1990-03)
Description: Novaĵoj pri la 43-a IFK en Ĉeĥoslovakio; L'esperanto nella FISAIC; Raporto pri la 75a UK en Havano; Vizito de rumana delegacio; Fervojistoj, pioniroj de Esperanto en Italio; 32-a I.F.E.S. (internacia fervojista esperanto-skisemajno)
Date: January 1, 1970
Type: Periodico

TEA-Bulteno (05/06, 13a jaro)

TEA-Bulteno (05/06, 13a jaro)
Description: Bulteno de Triesta Esperanto-Asocio: Artikoloj pri proverboj, pri lastaj romiaj eltrovoj
Creator: Doerfler, Elda
Date: January 1, 1970
Type: Periodico

Esperanta Proverbaro

Esperanta Proverbaro
Description: La Proverbaro de Ludoviko Lazaro Zamenhof aranĝita laŭ la unuopaj vortoj en alfabeta ordo
Type: Testo
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2