Browse Items (1 total)

  • Date is exactly "1990-12"

Itala Fervojisto (1990-03)

Itala Fervojisto (1990-03)
Description: Informa bulteno dell'Associazione nazionale ferrovieri esperantisti, redattore Romano Bolognesi.
Sommario:
Novaĵoj pri la 43-a IFK en Ĉeĥoslovakio; L'esperanto nella FISAIC; Raporto pri la 75a UK en Havano; Vizito de rumana delegacio; Fervojistoj,…
Type: Periodico
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2