Browse Items (15 total)

  • Tags: radio

La Fervojisto (1953-01)

La Fervojisto (1953-01)
Description: Jara Raporto 1952; 5-a IFEF Kongreso en Utrecht - Nederlando; Kun levita kapo, Antauen!; El esperantaj prozaĵoj: Malgranda tamburisto, Naiveco; Vita AIFE - Vita dei Gruppi; Ni fervojistoj kaj Esperanto; La Homaro Memoru
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: January 1953

Spaziolibero: Federazione Esperantista Italiana

Spaziolibero: Federazione Esperantista Italiana
Description: Intervista a Alessandra Madella e Giorgio Denti durante la trasmissione Spaziolibero
Type: Suono
Date: February 7, 2020

La Fervojisto (1952-08)

La Fervojisto (1952-08)
Description: Saluto de la Italaj Fervojistaj Esperantistoj al la gekolegoj kiuj kongresos en Lindaŭ; Bologna Kunveno; Ferio - Semajno en Nederlando; Radio Roma - esperanto fako
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: May 1952

La Fervojisto (1952-07)

La Fervojisto (1952-07)
Description: Al ĉiuj italaj esperantaj kolegoj; Sur la vojo de la progreso; Verona teatra somero; Angla spirito
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: April 1952

Beletra 2

Beletra 2
Description: Scheda pubblicata dal Comune di Mazara del Vallo nel 2012, in occasione dei 125 anni della lingua esperanto, sull'esperanto nelle arti (cinema, radio, teatro, musei)
Creator: Reggiani, Nicola
Type: Testo
Date: November 8, 2012

Spaziolibero - Federazione Esperantista Italiana (2019-07-21) - Rai Radio 1

Spaziolibero - Federazione Esperantista Italiana (2019-07-21) - Rai Radio 1
Description: Radia elsendo pri Itala Esperantista Federacio ene de Spaziolibero RAI. Kun Sara Spanò kaj Sean Ó Riain
Date: July 21, 2019
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2