Browse Items (3 total)

  • Tags: pionieri | pioniroj

Itala Fervojisto (1990-03)

Itala Fervojisto (1990-03)
Description: Novaĵoj pri la 43-a IFK en Ĉeĥoslovakio; L'esperanto nella FISAIC; Raporto pri la 75a UK en Havano; Vizito de rumana delegacio; Fervojistoj, pioniroj de Esperanto en Italio; 32-a I.F.E.S. (internacia fervojista esperanto-skisemajno)
Date: January 1, 1970
Type: Periodico

Itala Fervojisto (2018-04) (s)

Itala Fervojisto (2018-04) (s)
Description: Fervojistoj Esperantistoj en Italio, speciala numero okaze de la datrevenoj de Esperanto (130-a) kaj de la forpaso de d-ro Zamenhof (100-a)
Date: January 1, 1970
Type: Periodico

Pionieri dell'Esperanto in Italia

Pionieri dell'Esperanto in Italia
Description: Brevi biografie dei pionieri dell'Esperanto in Italia
Creator: Migliorini, Elio
Date: January 1, 1970
Type: Monografia
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2