Luoghi

Frascati

Trascrivo, con traduzione in italiano, parte di un articolo mandato in onda il 13 aprile 1996 dalla Radiotelevisione Italiana-RAI (Radio Roma), nel quadro delle tramissioni per l’estero in Esperanto.

Allego un’immagine di Villa Falconieri, da un’antica cartolina.


(Segue traduzione in italiano)

 

RAI INTERNATIONAL, Radio Roma, Esperanto, 13.4.199

VILAOJ DE FRASKATI

Riĉegaj Vilaoj, ornamitaj per fontanoj kaj ĝardenoj laŭ la itala maniero, estas dissemitaj preskaŭ ĉie en la centroj, malgrandaj kaj grandaj, de Latio, la regiono de Romo. La travivaĵoj de ilia historio kaj de ilia prospero sekvis tiujn de Romo kaj de la plej aristokrataj familioj – de militestroj, de Kardinaloj, de Episkopoj kaj de Papoj – kiuj loĝis en ili. Hodiaŭ, grandparte, ili estas konfiditaj al la zorgo kaj al la mastrumado de la itala Ŝtato kaj de la lokaj administrantaroj, kaj ofte konsistigas la ĉefan turisman allogon de la gastigantaj lokoj.

Ekzemple, la renesancaj Vilaoj de Fraskati, somera restadejo, la ĉefa urbeto de la krono da montetoj kiuj ĉirkaŭas Romon, kaj kiu gardas viva la memoron de sia tuta pasinta majesto. La renesancaj Vilaoj, kiuj beligas Fraskati, havas nomojn kiuj, tra la jarcentoj, brilis en la historio de Romo kaj de la Papa Ŝtato.

Vilao Aldobrandini estas la plej konata kaj luksa. La konstruo de la Vilao estis komencita ĉirkaŭ la fino de 1500, sed la monumenta enirejo estis aldonita nur en 1700. La salonoj estas dekoraciitaj per freskoj de la roma skolo. Ĝi posedas belegan parkon, riĉan je ileksoj, statuoj, akvoludoj, kun grotoj kaj terasoj.

Vilao Falconieri, kontraŭe, estis starigita en la unua duono de 1500, kaj pligrandigita en 1600 de Borromini. La parko de la Vilao estas plibeligita per romantika lageto.

Ŝuldiĝas al Jacopo Barozzi, kromnomita Vignola, la mirinda loĝio, kiu kompletigas la malantaŭan fasadon de Vilao Mondragone.

 

°°°°°

 

(Traduzione)

 

VILLE DI FRASCATI

 

Ricchissime Ville, adorne di fontane e giardini all’italiana, sono disseminatequasi ovunque, nei centri, piccoli e grandi, del Lazio, la regione di Roma. Le vicende della loro storia e della loro prosperità seguirono quelle di Roma e delle più aristocratiche famigliedi condottieri, di Cardinali, di Vescovi e di Papi che vi abitarono. Oggi, in gran parte, sono affidate alla cura e alla gestione dello Stato italiano e delle amministrazioni locali, e spesso costituiscono l’attrattiva principale delle località che le ospitano.

Ad esempio, le Ville rinascimentali di Frascati, residenza estiva, la principale cittadina della corona di colli che circonda Roma, che conserva vivo il ricordo di tutta la sua passata maestosità. Le Ville rinascimentali che abbelliscono Frascati hanno nomiche, attraverso i secoli, hanno brillato nella storia di Roma e dello Stato Pontificio.

Villa Aldobrandini è la più nota e lussuosa. La costruzione della Villa cominciò verso la fine del 1500, ma l’ingresso monumentale fu aggiunto soltanto nel 1700. Lesale sono decorate di affreschi della scuola romana. Possiede un bellissimo parco, ricco di lecci, statue, giochi d’acqua, con grotte e terrazze.

Villa Falconieri, invece, fu edificata nella prima metà de1 500, e ingrandita nel 1600 dal Borromini. Il parco della Villa è abbellito da un romantico laghetto.

Si deve a Jacopo Barozzi, detto il Vignola, la mirabile loggia che completa la facciata posteriore di Villa Mondragone.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *