La Federazione Esperantista Italiana ti da il benvenuto nella Bitoteko.it, la Biblioteca digitale dell'esperanto in Italia, un progetto ambizioso per la conservazione di documenti in formato digitale, riguardanti sia la storia dell'esperanto in Italia sia tutto ciò che i gruppi locali posseggono.
Se vuoi anche tu contribuire a questo progetto, con materiale da inserire o con un po' del tuo tempo libero, contattaci.

Itala Esperanto-Federacio bonvenigas vin en Bitoteko.it, la cifereca biblioteko de Esperanto en Italio, ambicia projekto por la konservado de dokumentoj en cifereca formato, koncernanta kaj la historion de Esperanto en Italio kaj ĉion kion la lokaj grupoj posedas.
Se ankaŭ vi volas kontribui al ĉi tiu projekto, kun materialo por enmeti aŭ per iom da via libera tempo, kontaktu nin.

Recently Added Items

Tra la franciskana urbo Assisi

Tra_la_franciskana.pdf

Tra la franciskana urbo Assisi: ilustrita gvidlibreto / Stefano De Carolis

Prologo

Prologo.pdf

Prologo: jubilea kolekto de originalaj poemoj, 1918-1928 / Eŭgeno Miĥalski

Kelkaj floroj esperantaj, Serio 1a, Numero 1a

Kelkaj_floroj_esperantaj.pdf

Kelkaj floroj esperantaj: agrablaj negaĵoj kun multaj illustraĵoj / de A.-J. Witteryck, profesoro aprobita de la Societo por la propagando de…