Browse Items (2 total)

  • Tags: prosa

La Fervojisto (1953-01)

La Fervojisto (1953-01)
Description: Jara Raporto 1952; 5-a IFEF Kongreso en Utrecht - Nederlando; Kun levita kapo, Antauen!; El esperantaj prozaĵoj: Malgranda tamburisto, Naiveco; Vita AIFE - Vita dei Gruppi; Ni fervojistoj kaj Esperanto; La Homaro Memoru
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: January 1953

La Fervojisto (1952-15)

La Fervojisto (1952-15)
Description: Nacia kongreso de FFEA; Vita dei gruppi; El Esperantaj prozaĵoj
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: December 1952
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2