Browse Items (11 total)

  • Tags: ifef

La Fervojisto (1953-07)

La Fervojisto (1953-07)
Description: 3-a nacia AIFE kongreso; Mallongaj notoj pri la 6-a IFEF kongreso; Vita dell'AIFE e dei gruppi; 25-a Nacia Kongreso de la Italaj Esperantistoj
Type: Periodico
Date: July 1953

La Fervojisto (1952-15)

La Fervojisto (1952-15)
Description: Nacia kongreso de FFEA; Vita dei gruppi; El Esperantaj prozaĵoj
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: December 1952

Itala Fervojisto (2009-05) Kongresprelego

Itala Fervojisto (2009-05) Kongresprelego
Description: Evoluo de la grandrapida / grandakapacita (av / ac) fervojtrafiko kaj de la Eŭropa komando-sistemo ERTMS en Italio
Creator: Tornillo, Vito
Type: Periodico
Date: May 2009

Itala Fervojisto (2012-08)

Itala Fervojisto (2012-08)
Description: Bologna, il sottopasso AV accorcia i tempi dei treni ad Alta Velocità; Nomi, soprannomi, nomignoli e cognomi … non ufficiali di locomotori; Comparazioni fra Inglese e Esperanto
Type: Periodico
Date: August 2012

Itala Fervojisto (2014-05) (s)

Itala Fervojisto (2014-05) (s)
Description: La nova Bolonja stacio por grandrapida trafiko kaj la nova itala motorvagonaroj "FrecciaRossa" ETR1000 por grandrapidaj trajnoj
Creator: Tornillo, Vito
Type: Periodico
Date: May 2014
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2