Browse Items (2 total)

  • Tags: lindau

La Fervojisto (1952-08)

La Fervojisto (1952-08)
Description: Informa bulteno dell'Associazione Italiana Ferrovieri Esperantisti
Sommario:
Saluto de la Italaj Fervojistaj Esperantistoj al la gekolegoj kiuj kongresos en Lindaŭ; Bologna Kunveno; Ferio - Semajno en Nederlando; Radio Roma - esperanto fako
Date: January 1, 1970
Type: Periodico

La Fervojisto (1951-05)

La Fervojisto (1951-05)
Description: Congresso Internazionale IFEF Lindau; Internacia Kongreso Esperantistaj Fervojistoj en Lindau; Kunveno de AIFE-Konsilantaro; Novaj grupoj; Verona teatra somero
Date: January 1, 1970
Type: Periodico
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2