Browse Items (3 total)

  • Tags: fisaic

Itala Fervojisto (1990-03)

ItalaFervojisto_1990_n03_sep-dec.pdf
Novaĵoj pri la 43-a IFK en Ĉeĥoslovakio; L'esperanto nella FISAIC; Raporto pri la 75a UK en Havano; Vizito de rumana delegacio; Fervojistoj, pioniroj de Esperanto en Italio; 32-a I.F.E.S. (internacia fervojista esperanto-skisemajno)
Type: Periodico
Date: December 1990

Itala Fervojisto (2005-09)

ib_2005_09.pdf
Corridoio 8 (Albanio); Un francobollo per il 100-enario delle FS; Asse Berlino-Napoli-Palermo (Brennero); “Vivalto” Nuovo treno a due piani; Gli orologi ufficiali; 57-a IFEF-Kongreso Braşov (RO)
Type: Periodico
Date: September 2005
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2