Browse Items (940 total)

L'esperanto (1916 - Jaro 4. - N. 1-2 )
Item
Description
L'esperanto: internacia ĉiumonata revuo / sub la patronado de la Itala Katedro de Esperanto ; redakcio kaj administracio ĉe firmo A. Paolet, San Vito al Tagliamento (Italia). - Lecionoj de klasikaj kaj vivantaj lingvoj per Esperanto
Subject
Creator
Date
Type
Collection
Tags
Una lingua per la pace
Item
Description
Relazione tenuta al convegno svoltosi a Rimini, Sala degli Archi, il 14 dicembre 2002
Subject
Creator
Date
Type
Zamenhof linguista, letterato e organizzatore
Item
Description
Capitolo del libro di Minnaja intitolato "Ludovico Zamenhof: antologia", FEI, 2009
Subject
Creator
Date
Type
La monnaje internationale
Item
Description
La monnaje internationale / par René de Saussurre
Subject
Creator
Date
Type
Civitanoj de l'Mondo
Item
Description
Civitanoj de l'Mondo / de Yervant H. Iskender, fondinto
Subject
Creator
Date
Type
Itala esperantisto [IEF] = L'esperantista italiano [IEF] (1921; 08)
Item
Description
Itala esperantisto = L'esperantista italiano / organo ufficiale della Federazione esperantista italiana ; gerente responsabile Cappuccini Francesco
Subject
Creator
Date
Type
Collection
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2