Browse Items (6 total)

  • Date is exactly "2022"
TEA-Bulteno (2022/11-12)
Item
Description
Lingvo absolute logika kaj tute sena je propraj karakterizoj estus lingvo senviva kaj tro peza.
Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859-1917)


Subject
Creator
Date
Type
Collection
TEA-Bulteno (2022/5-6-7)
Item
Description
Zorge ni sekvu la instruojn de la historio: forgesinte la doloron de milito, tro multaj forgesas la bezonon
pri paco, kiu nestas en ĉiu proksimulo, en ĉiu frato. Kaj tiel oni lasas sin venki de la mondo.
Titus Brandsma, sacerdoto, ĵurnalisto,…
Subject
Creator
Date
Type
Collection
TEA-Bulteno (2022/3-4)
Item
Description
Se belas vivi, tiom pli belas sonĝi, sed plej bela el ĉio estas vekiĝi.
Machado Antonio, hispana poeto (1875 - 1939)


Subject
Creator
Date
Type
Collection
TEA-Bulteno (2022/1-2)
Item
Description
Ni vivas en socio; ekzistas do nenia vera bono por ni, se ne tio kio faras la bonon de la socio.
Voltaire, kaŝnomo de François-Marie Arouet, filozofo, verkisto, poeto (1694-1778)

Subject
Creator
Date
Type
Collection
Itala Fervojisto (2022-12) (2)
Item
Description
Rotterdam: la sede dell’UEA - Strasburgo: il tavolo dell’Esperanto con Vito Tornillo, Rodica Todor, Bruno Henri.
Bollettino di informazione sui trasporti ferroviari: redazione Romano Bolognesi, Vito Tornillo
Subject
Creator
Date
Type
Collection
Tags
Itala Fervojisto (2022-08) (1)
Item
Description
La presidente Rodica Todor e il segretario Vito Tornillo con il simbolo dell’ultimo IFEF-congresso. Bollettino di informazione sui trasporti ferroviari: redazione Romano Bolognesi, Vito Tornillo
Subject
Creator
Date
Type
Collection
Tags
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2