Browse Items (1 total)

  • Tags: havano

Itala Fervojisto (1990-03)

Itala Fervojisto (1990-03)
Description: Novaĵoj pri la 43-a IFK en Ĉeĥoslovakio; L'esperanto nella FISAIC; Raporto pri la 75a UK en Havano; Vizito de rumana delegacio; Fervojistoj, pioniroj de Esperanto en Italio; 32-a I.F.E.S. (internacia fervojista esperanto-skisemajno)
Date: January 1, 1970
Type: Periodico
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2