Browse Items (3 total)

  • Tags: ferrovieri italiani | italaj fervojistoj

La Fervojisto (1952-08)

La Fervojisto (1952-08)
Description: Saluto de la Italaj Fervojistaj Esperantistoj al la gekolegoj kiuj kongresos en Lindaŭ; Bologna Kunveno; Ferio - Semajno en Nederlando; Radio Roma - esperanto fako
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: May 1952
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2