Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Miraklaj aventuroj de Sinjoro Longkrurulo / mirakla kaj amuza historio por la tutmonda junularo rime verkita kaj eldonata Dreves Uitterdijk, Domo Zamenhof, Centra Esperanto Konsulejo, Hilversum (Hollando) Jubile-Jaro 1927; kun 152 bildoj kaj 162 strofoj rekomendata de la Esperanta Literatura Asocio"
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2