Browse Items (2 total)

  • Creator is exactly "Tornillo, Vito"

Itala Fervojisto (2009-05) Kongresprelego

Itala Fervojisto (2009-05) Kongresprelego
Description: Evoluo de la grandrapida / grandakapacita (av / ac) fervojtrafiko kaj de la Eŭropa komando-sistemo ERTMS en Italio
Subject: Associazioni esperantiste di categoria (ILEJ, IFEA, UECI, ecc.); Congressi e festival; Periodici; Trasporti e ferrovie
Creator: Tornillo, Vito
Date: May 2009
Type: Periodico

Itala Fervojisto (2014-05) (s)

Itala Fervojisto (2014-05) (s)
Description: La nova Bolonja stacio por grandrapida trafiko kaj la nova itala motorvagonaroj "FrecciaRossa" ETR1000 por grandrapidaj trajnoj
Subject: Congressi e festival; Associazioni esperantiste di categoria (ILEJ, IFEA, UECI, ecc.); Periodici; Trasporti e ferrovie
Creator: Tornillo, Vito
Date: May 2014
Type: Periodico
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2