Browse Items (7 total)

  • Tags: kongreso

Itala Fervojisto 2014-05 (s)

ib_2014_05 prelego 66ifk.pdf
La nova Bolonja stacio por grandrapida trafiko kaj la nova itala motorvagonaroj "FrecciaRossa" ETR1000 por grandrapidaj trajnoj

Informilano (Settembre - Ottobre 2013)

MI-2013-0910.pdf
Il bollettino illustra i prossimi incontri e presenta un resoconto sui congressi italiano, universale e dell'IKUE. Si riportano i riassunti dei precedenti venerdì e dell'ultimo estrarkunsido

Itala Fervojisto 2009-05 Fak-kolekto

ib_2009_Speciala-TS.pdf
FAK-KOLEKTO EL “ITALA FERVOJISTO”: artikoloj publikitaj dum la jaroj 2000-2009

Itala Fervojisto 2009-05 prelego

ib_2009_Speciala-TS Prelego 2.pdf
Evoluo de la grandrapida / grandakapacita (av / ac) fervojtrafiko kaj de la Eŭropa komando-sistemo ERTMS en Italio

TEA-Bulteno (5, 4a jaro)

20010501-TEA BULTENO.pdf
Bulteno de Triesta Esperanto-Asocio, artikolo pri E-filatelaĵoj

TEA-Bulteno (1, 4a jaro)

20010101-TEA BULTENO.pdf
Bulteno de Triesta Esperanto-Asocio, artikoloj pri egalrajteco
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2