Browse Items (38 total)

  • Tags: ifea | aife

La Fervojisto (1952-14)

La Fervojisto (1952-14)
Description: IFEF kongreso; Vita dei gruppi; Saluto al la Bulteno de la Germana Esperanta Fervojista Asocio
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: November 1952

La Fervojisto (1952-13)

La Fervojisto (1952-13)
Description: Riunione consiglio direttivo AIFE; Tutkoran dankon al la LKK en Bologna; Vita dei gruppi
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: October 1952

La Fervojisto (1952-12 suplemento)

La Fervojisto (1952-12 suplemento)
Description: Rapporto della Segreteria dell'AIFE al 2° congresso Nazionale in Bologna.
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: September 1952

La Fervojisto (1952-08)

La Fervojisto (1952-08)
Description: Saluto de la Italaj Fervojistaj Esperantistoj al la gekolegoj kiuj kongresos en Lindaŭ; Bologna Kunveno; Ferio - Semajno en Nederlando; Radio Roma - esperanto fako
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: May 1952

La Fervojisto (1952-07)

La Fervojisto (1952-07)
Description: Al ĉiuj italaj esperantaj kolegoj; Sur la vojo de la progreso; Verona teatra somero; Angla spirito
Creator: Spadafora, Mario
Type: Periodico
Date: April 1952
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2