Ferdinando Palasciano

Estas komuna opinio, ke la ideo pri Ruĝa Kruco venis unue al la sviso Henry Dunant, sekve de la sangoplena batalo ĉe Solferino (1859): it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Solferino www.esperanto-gacond.ch/Claude_Gacond_Radioprelego-0028.pdf En realo, la unua ideo venis al italo (pli precize, sudano el Kapuo apud Napolo), Ferdinando Palasciano, naskiĝinta la 13-an de junio 1815 kaj mortinta la 28-an de novembro … Daŭre legi Ferdinando Palasciano